Психотерапія

Вас цікавить що таке психотерапія?

Психотерапія - що це?

Психотерапія - це система планомірних впливів певними засобами на психіку людини з метою поліпшення її психічного і фізичного стану. Психічний вплив здійснюється психотерапевтом за допомогою слів, пауз, жестів, міміки, музики та інших вербальних і невербальних засобів.

Психотерапія рекомендована при:

- переживанні людиною складної життєвої ситуації,

- проходження через вікову кризи

-  переживанні внутрішніх конфліктів

- наявності явищ соціальної дезадаптації, після перенесення психотравмуючих подій

- соматичних захворюваннях

- психічних розладах тощо

У процесі психотерапії відбувається відновлення психічного здоров'я людини, внутрішнього балансу зі зміною, при необхідності, життєвих цілей, поглядів і стратегій поведінки. Психотерапія спонукає людину до самоактуалізації.

Техніки психотерапії : аналіз, інтерпретація, навіювання, переконання, розвиток і тренування психічних функцій клієнта.

Психотерапетична робота проводиться в індивідуальній формі та у груповій -  з діадою (мати і дитина, чоловік і дружина тощо); з сім'єю; зі спеціально підібраною групою.

Методи психотерапії: сучасні психотерапевтичні методи, можна умовно розділити на два напрямки:

1) методи, які націлені переважно на пізнавальні психічні процеси людини (раціональні, когнітивні, аналітичні методи);

2) терапевтичні методи, спрямовані переважно на емоційно-вольові компоненти особистості клієнта (навіювання, гіпнотерапія, аутогенне тренування та ін.).

Психотерапевтичний процес умовно можна розділити на три послідовних етапи:

І етап - психотерапевт аналізує інформацію надану клієнтом, визначає стратегію терапевтичних заходів, кількість сесій, оптимальний напрямок, методи та техніки.

ІІ етап - проходить у недирективній формі, мета якого сприяти перегляду клієнтом його життєвих цілей, ціннісних орієнтацій, ставлення до себе та інших.

ІІІ етап – характеризується покрашенням стану клієнта, має підтримуючу функцію, терапевт надає переважно консультативні послуги.  

Психотерапія доцільна у роботі з клієнтами будь-якої вікової категорії. Розглянемо детальніше можливості психотерапії з дітьми.

У  роботі з дітьми психотерапія має попереджати дисгармонійний особистісний розвиток і сприяти:

 • розвитку вміння спілкуватися з однолітками, грати дотримуючись встановлених правил

 • підвищенню мотивації та розвитку навчальної діяльності

 • покращенню соціального функціонування у цілому

 • розвитку особистісний якостей, самоконтролю, корекції самооцінки

 • гармонізації емоційного стану

При роботі з дітьми, обов’язково у процес мають бути залучені батьки і педагоги, спільно вирішувати завдання психологічної та педагогічної корекції.

Існує велика кількість напрямків психотерапії, доцільність використання кожного з яких залежить від особистісних особливостей і запиту клієнта. Перерахуємо основні психотерапевтичні напрямки:

 • когнітивно-поведінкова терапія

 • психоаналіз, психоаналітична психотерапія

 • гештальт-терапія

 • раціональна психотерапія

 • символдрама

 • особистісно-орієнтована психотерапія

 • ігрова психотерапія

 • позитивна психотерапія

 • сімейна психотерапія та інші

Сучасна психотерапія володіє великим арсеналом методів і технік, які призначенні в оптимальній формі допомогти клієнту.

Якщо у Вас є питання

Пишіть і ми з радістю вам допоможемо!