Психотерапія

Вас цікавить що таке психотерапія?

Психотерапія - що це?

Психотерапія - це система планомірних впливів певними засобами на психіку людини з метою поліпшення її психічного і фізичного стану. Психічний вплив здійснюється психотерапевтом за допомогою слів, пауз, жестів, міміки, музики та інших вербальних і невербальних засобів.

Психотерапія рекомендована при:

- переживанні людиною складної життєвої ситуації,

- проходження через вікову кризи

-  переживанні внутрішніх конфліктів

- наявності явищ соціальної дезадаптації, після перенесення психотравмуючих подій

- соматичних захворюваннях

- психічних розладах тощо

У процесі психотерапії відбувається відновлення психічного здоров'я людини, внутрішнього балансу зі зміною, при необхідності, життєвих цілей, поглядів і стратегій поведінки. Психотерапія спонукає людину до самоактуалізації.

Техніки психотерапії : аналіз, інтерпретація, навіювання, переконання, розвиток і тренування психічних функцій клієнта.

Психотерапетична робота проводиться в індивідуальній формі та у груповій -  з діадою (мати і дитина, чоловік і дружина тощо); з сім'єю; зі спеціально підібраною групою.

Методи психотерапії: сучасні психотерапевтичні методи, можна умовно розділити на два напрямки:

1) методи, які націлені переважно на пізнавальні психічні процеси людини (раціональні, когнітивні, аналітичні методи);

2) терапевтичні методи, спрямовані переважно на емоційно-вольові компоненти особистості клієнта (навіювання, гіпнотерапія, аутогенне тренування та ін.).

Психотерапевтичний процес умовно можна розділити на три послідовних етапи:

І етап - психотерапевт аналізує інформацію надану клієнтом, визначає стратегію терапевтичних заходів, кількість сесій, оптимальний напрямок, методи та техніки.

ІІ етап - проходить у недирективній формі, мета якого сприяти перегляду клієнтом його життєвих цілей, ціннісних орієнтацій, ставлення до себе та інших.

ІІІ етап – характеризується покрашенням стану клієнта, має підтримуючу функцію, терапевт надає переважно консультативні послуги.  

Психотерапія доцільна у роботі з клієнтами будь-якої вікової категорії. Розглянемо детальніше можливості психотерапії з дітьми.

У  роботі з дітьми психотерапія має попереджати дисгармонійний особистісний розвиток і сприяти:

 • розвитку вміння спілкуватися з однолітками, грати дотримуючись встановлених правил

 • підвищенню мотивації та розвитку навчальної діяльності

 • покращенню соціального функціонування у цілому

 • розвитку особистісний якостей, самоконтролю, корекції самооцінки

 • гармонізації емоційного стану

При роботі з дітьми, обов’язково у процес мають бути залучені батьки і педагоги, спільно вирішувати завдання психологічної та педагогічної корекції.

 

Види і напрями психотерапії

Тілесно-орієнтована психотерапія

Цей напрямок психотерапії дозволяє працювати з неврозами і особливостями пацієнта шляхом процедурного впливу самого пацієнта на своє тіло відповідно до інструкцій психотерапевта. Існують такі різновиди тілесно орієнтованої психотерапії:

 • Релаксація, медитація. Подібні методи спрямовані на усунення м'язової напруги і гармонізацію стану здоров'я. Іноді пацієнтові, що знаходиться в гнівному стані, пропонують стиснути кулаки, напружуючи м'язи як можна сильніше, позбавляючись від негативних емоцій. Таким чином, при ослабленні м'язи стомлюються і настає розслаблений стан.
 • Холотропне дихання. Цей метод використовують для зняття емоційних і біоенергетичних блоків. Дана методика належить Станіславу Грофу. Її суть полягає у поєднанні інтенсивного дихання, спеціальної медитативної музики і вправ, запропонованих психотерапевтом.
 • Музикотерапія - лікування за допомогою спеціально підібраної музичної композиції. Використовується для того, щоб стабілізувати стан пацієнта і заспокоїти його. Часто застосовується як додатковий метод при корекції аутизму у дітей.
 • Танцювально-рухова терапія. Використовується для розслаблення пацієнта, зняття блоків, позбавлення від скутості і розвитку комунікації шляхом спілкування з партнером.
 • Аутотренінг або самонавіювання. Метод заснований на позитивних установках, коли пацієнт повністю приймає і орієнтується на позитивний результат подій.

Позитивна психотерапія

Головним принципом позитивної психотерапії виступає прийняття навколишнього світу з усіма його недоліками і повне позбавлення від агресії і ворожнечі по відношенню до суспільства. Позитивна психотерапія вже сама по собі є методом, але і в цій техніці є свої особливості і етапи. Серед них:

 • Техніки промовляння і елементи арт-терапії.
 • Техніки візуалізації.
 • Опитувальник актуальних здібностей.
 • Стандартизованого інтерв'ю.
 • Шаблон рівноваги і здатності любити.

Когнітивна психотерапія

 • Усунення неспокійних станів і симптоматики захворювань.
 • Зниження ризику повернення тривожності і зміцнення нервової системи.
 • Рішення проблеми і найголовніше - усунення причини проблем пацієнта.

Крім того, варто описати основні використовувані для цього, методи:

 • Пацієнту рекомендується почати вести щоденник або мінімальний запис своїх думок.
 • Емпірична перевірка: пропонується знайти всі плюси і мінуси ситуації дивлячись на неї з боку.
 • Методика переоцінки за допомогою уяви.

Екзистенціальна психотерапія

Головними особливостями екзистенціальної психотерапії є глобальні цілі цього напрямку, а саме осмислення пацієнтом свого життя, життєвих цінностей і цілей, і навіть зміна життєвого шляху з повним прийняттям відповідальності за власний вибір. Основні аспекти цього виду психотерапії представлені так:

 • Життя - це низка внутрішніх конфліктів, які породжують зовнішні проблеми.
 • Екзистенціальна психотерапія виключає терапевтичні техніки і заснована на філософських поняттях.
 • Основним виступає факт прийняття проблеми і переосмислення шляхом зміни власного світогляду.

Когнітивно поведінкова психотерапія

Терапія заснована на безпосередньому контакті пацієнта і психотерапевта. Відмінною рисою цього контакту виступає те, що психотерапевт розмірковує над проблемою спільно з пацієнтом і не виступає як порадник, не намагається на щось звернути увагу і не висловлює свою думку. Цей вид терапії залежить від активності пацієнта. Первинно робота проходить над хвилюючими явищами, а пізніше переходить в підсвідому сферу, де спливають всі особистісні проблеми і переживання пацієнта. Єдине, що в подібній терапії може робити доктор - це перепитувати, так і пацієнт сприймає ситуацію, повторюючи його твердження. Когнітивно поведінкова терапія підходить людям, що знаходяться в депресії, мають необ'єктивно низьку самооцінку, мають безліч комплексів. Порівняно з іншими видами психотерапії, когнітивно поведінкова має ряд переваг, серед яких:

 • Не потрібно витрачати багато часу на терапію.
 • Всі завдання дуже прості.
 • Не має негативних наслідків.
 • Стійкість отриманого ефекту
 • Можливість відпрацьовувати пропозицію техніки вдома, в комфортних умовах.

Крім того, ще однією особливістю даної терапії виступає те, що під час сеансу всі думки і емоції систематизуються і набувають або продуктивний, або непродуктивний характер. У подібній терапії використовують модель АВС, для побудови об'єктивного ланцюжка виникнення проблематики. Модель АВС представлена:

А - Подія, відправна точка, яка має емоційно значиме забарвлення для пацієнта, що служить стимулом.

В - Система світогляду індивіда на основі якої він формує враження про подію.

С - Наслідки ситуації і реакція на неї. Найчастіше виражається внутрішніми проблемами, неврозами, порушенням контакту з соціумом.

Методи психотерапії

Всі перераховані вище види психотерапії мають в основі методологію класичної психотерапії, яку не можна залишити без уваги. Існує ряд технік, що об'єднують різні види психотерапії. Крім технік, загальні обриси мають і цілі, особливо, головна з них - допомогти клієнту вирішити задачу. Надавати допомогу можна як і при індивідуальному сеансі, так і при груповому. Вид сеансу залежить від проблеми з якою звернувся клієнт. Якщо проблема відноситься до особистісних переживань, психотерапевт стверджує індивідуальне заняття; якщо виник конфлікт із зовнішнім оточенням - групове. Часто групові заняття відвідують люди, які страждають на алкоголізм або наркотичною залежністю. Незважаючи на те, що це проблема емоційно-вольової сфери, головним її каталізатором виступає уникнення відповідальності за свої вчинки, тому в групі можна більш продуктивно впливати на почуття відповідальності за вчинки. Ще один узагальнюючий аспект психотерапії - це робота з минулим з орієнтацією на майбутні шляхом аналізу сьогодення. У цьому випадку основними методами виступають:

 • Робота з об'єктивною проблемою.
 • Робота з відношенням клієнта до проблеми.
 • Опрацювання емоційно значущих моментів.

Існує сучасна класифікація методів:

 • Методи з елементами самонавіювання.
 • Психотерапія сім'ї.
 • Поведінкова терапія.
 • Гуманістична терапія.

Навіщо потрібен психотерапевт?

Тепер, коли ми володіємо інформацією про такому широкому колі психотерапевтичних можливостей, можна зробити висновок, що стереотипна думка про те, що психотерапевт потрібен лише тим, хто потребує допомоги - не вірна. Психотерапія - це величезна платформа для розвитку власної особистості, духовного зростання, гармонізації життя і побудови життєвих цілей. Крім того, психотерапія - це відмінна альтернатива медикаментозному лікуванню. Вже століттями нам демонструють цей унікальний метод лікування. У психотерапії є лише одна загроза - необхідно знайти компетентного, який знає свою справу, психотерапевта, адже неосвічений фахівець може завдати незворотної шкоди. Тому до вибору свого лікаря варто підходити з обережністю, розумінням справи і уважністю.

І все ж, варто зауважити, що психотерапія в Києві розвивається. Багато фахівців володіють унікальними методами і нічим не поступаються закордонним колегам. В Україні, як і в інших Європейських країнах, використовують і аутотренінги, і техніку холотропного дихання і володіють ними висококваліфіковані фахівці.

Рейтинг: 
Якщо у Вас є питання

Пишіть і ми з радістю вам допоможемо!